Project Description

Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie o kubaturze 29 500,00 m3, całkowitej powierzchni użytkowej: 3 887,6 m2 oraz wysokości budynku – 11,77 m , wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, instalacjami oraz wyburzeniem istniejących budynków.

Budynek będzie kompletnie wyposażony w wbudowany sprzęt, w tym:

  • w sali głównej: siedzenia widowni, kompletny sprzęt sportowy do piłki nożnej i ręcznej, siatkówki, koszykówki, kotary grodzące, piłkochwyty i siatki osłonowe wraz z automatyką,
  • w sali podnoszenia ciężarów: wszystkie podesty do podnoszenia ciężarów,które muszą być wbudowane w podłogę, kompletne drabinki gimnastyczne, tablica wyników, lustra,
  • w sali fitness, siłowni i pokoju rehabilitacji: kompletne drabinki gimnastyczne, lustra,
  • w całym budynku w kompletne wyposażenie sanitarne, kompletne wyposażenie dla niepełnosprawnych, sprzęt p. poż. ( m.in. gaśnice itp.), lustra
  • lada oraz zabudowa przestrzenna w głównym holu włącznie z ladą baru i szatni – zgodnie z projektem, wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne,
  • wyposażenie zewnętrzne – mała architektura ( m.in. kosze, ławki, stojaki na rowery itp.),
  • wyposażenie zawarte w opracowaniach branżowych (teletechnika, nagłośnienie itp.).

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszyn

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

16.9 mln PLN

OKRES REALIZACJI

12.2016 – 04.2018

Galeria projektu