Project Description

Budowa centrum przesiadkowego autobusowo-tramwajowego w Chorzowie

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa pętli tramwajowej Rynek – Wolności w Chorzowie” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II”.

Zakres prac obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ul. Katowickiej i Rynek w Chorzowie, w szczególności:

  • przebudowę torowiska tramwajowego
  • przebudowę sieci trakcyjnej i układu zasilania
  • budowę peronów przystankowych

Przebudowane zostaną: chodniki, sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna, elektroenergetyczna. Całkowicie przebudowana będzie także sygnalizacja świetlna. Wybudowane zostaną przystanki przesiadkowe i zamontowane wiaty.

Projekt zrealizowano w konsorcjum z Balzola

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Śląskie S.A. oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

20.2 mln PLN

OKRES REALIZACJI

10.2014 – 03.2016

Galeria projektu