Project Description

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II – etap II” na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących:

  • Roboty drogowe
  • Przebudowa obiektów inżynieryjnych
  • Budowa i przebudowa odwodnienia
  • Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej:
  • Stała organizacja ruchu
  • Instalacje teletechniczne
  • Zieleń drogowa

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

20.2 mln PLN

OKRES REALIZACJI

04.2020 – 12.2020

Galeria projektu