Project Description

Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w zakresie odcinka „D” obejmującego Al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego w Olsztynie

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka „D” trasy tramwajowej wraz z przebudową dróg i skrzyżowań w ciągu al. Piłsudskiego, pl. Jana Pawła II, ul. 11 listopada, pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego w ramach projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Zakres robót obejmuje:

– budowę dwutorowej trasy tramwajowo-autobusową w Alei Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kościuszki i 1 Maja,

– jednotorową linię tramwajową w ulicy 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Curie – Skłodowskiej i Pl. Jedności Słowiańskiej,

– zmianę organizacji ruchu na ul. Pieniężnego, na odcinku od Pl. Jana Pawła II do ul. 22 Stycznia, jako dwukierunkową wraz z dostosowaniem skrzyżowań,

– przebudowę chodników i jezdni oraz wyznaczenie jednokierunkowych ścieżek rowerowych na jezdni Al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Kościuszki i Dąbrowszczaków.

Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Olsztyn
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

24.1 mln PLN

OKRES REALIZACJI

10.2014 – 12.2015

Galeria projektu