Project Description

Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących:

 • Roboty drogowe;
 • Budowa obiektu mostowego;
 • Budowa linii tramwajowej;
 • Budowa sieci trakcyjnej;
 • Roboty budowalne ;
 • Roboty rozbiórkowe;
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej;
 • Przebudowa sieci gazowej;
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN;
 • Budowa sieci światłowodowej;
 • Przebudowa sieci teletechnicznych;
 • Wykonanie instalacji AKPiA i telemetrii;
 • Wykonanie ekranów akustycznych;
 • Budowa muru oporowego;
 • Regulacja koryta potoku oraz rowów;
 • Oświetlenie drogowe;
 • Sygnalizacja świetlna;
 • Odtworzenie infrastruktury ogrodowej;
 • Zieleń drogowa

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gdańsk

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

247,4 mln PLN

OKRES REALIZACJI

04.2018 – 12.2020

Galeria projektu