Project Description

Budowa nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na ul. Władysława Łokietka 205

 

Zakres zamówienia obejmuje:

– budowę zespołu budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8.949,78 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi,

– budowę wiaty dla pojazdów policji wraz ze stanowiskiem do mycia pojazdów,

– wiaty na kontenery do przechowywania nieczystości stałych,

– dróg,

– chodników,

– parkingów,

– placów manewrowych,

– placu apelowego,

– sieci zewnętrznych oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, dróg i placów betonowych i utwardzonych, likwidację zewnętrznych sieci oraz wycinkę drzew.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

46 mln PLN

OKRES REALIZACJI

07.2015 – 10.2017

Galeria projektu