Project Description

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. Etap A – Przedszkole i Etap B – Szkoła

Przedmiotem projektu jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który obejmuje swoim zakresem budowę szkoły podstawowej i przedszkola oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt zlokalizowany będzie w miejscowości Dobrzykowice, przy ul. Kolejowej, w Gminie Czernica.

Łączna powierzchnia użytkowa to to ok. 4100 m2. Realizacja inwestycji pozwoli uruchomić docelowo 18 klas po 25 uczniów, tym samym powstanie łącznie 450 miejsc szkolnych i 120 miejsc przedszkolnych.

Projekt obejmuje budowę budynku szkoły w pozostałym zakresie m. in.:

 • klasy, gabinety i pracownie klas I– III wraz z zapleczem,
 • klasy, gabinety i pracownie klas IV– VI wraz z zapleczem,
 • część administracyjno-biurową szkoły,
 • gabinet pielęgniarki, logopedy,
 • stołówkę,
 • bibliotekę, czytelnię,
 • małą salę gimnastyczną,
 • świetlicę,
 • sanitariaty,
 • portiernię, hol,
 • jak również pozostałą infrastrukturę zewnętrzną szkoły i zagospodarowanie terenu przewidziane w projekcie budowlanym.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czernica

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

25.7 mln PLN

OKRES REALIZACJI

12.2016 – 11.2018

Galeria projektu