Project Description

„Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej (zadanie nr 3), Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (zadanie nr 4). ”

dla zadania inwestycyjnego
„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinkach od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do wiaduktu nad Al. Górnośląską oraz od skrzyżowania z ul. Słowików za skrzyżowanie z ul. Huberta.

W ramach robót budowlanych wykonywane są między innymi:

  • Budowa torowiska tramwajowego
  • Budowa peronów przystankowych
  • Przebudowa sieci trakcyjnej
  • Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic
  • Przebudowa dróg, chodników i skrzyżowań
  • Budowa odwodnienia, kanalizacji, sieci gazowej, urządzeń energetycznych i oświetlenia ulicznego

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Śląskie i Miasto Katowice

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

31.2 mln PLN

OKRES REALIZACJI

10.2013 – 06.2015

Galeria projektu