Project Description

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego

Modernizacja torowiska w ciągu ul. Szosa Lubicka zbliża się do końca. W październiku zostały wykonane ostatnie odcinki konstrukcji toru północnego. Ułożone zostały płyty prefabrykowane na peronach. Obecnie trwa montaż toru od pl. Daszyńskiego do pl. Sybiraków. Wykonywane jest spawanie i kotwienie szyn na brakujących odcinkach oraz podlewów punktowych pod szyną. Na ukończeniu są prace związane z wklejaniem wkładek przyszynowych. Sukcesywnie wykonywana jest nawierzchnia trawiasta na torze północnym i w międzytorzu. Ponadto prowadzone są prace związane z montażem sieci trakcyjnej na torze północnym.

Wykonywana jest obecnie przebudowa ostatniego z sześciu peronów tramwajowych oraz budowa fragmentów dróg dla rowerów na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera i pl. Sybiraków.

Wokół torowiska prace skupiają się ponadto na rekultywacji zieleni po północnej stronie torowiska oraz przygotowywaniu terenu pod nowe nasadzenia.

Od 15 listopada przewidziane jest wstrzymanie ruchu tramwajowego celem demontażu rozjazdów, peronów tymczasowych, połączeniu modernizowanego torowiska i sieci trakcyjnej z istniejącą siecią tramwajową, a także pozostałych niezbędnych prac do bezproblemowego użytkowania torowiska. Po 24 listopada tramwaje pojadą już po obu torach.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

23.7 mln PLN

OKRES REALIZACJI

01.2021 – 12.2021

Galeria projektu