Project Description

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

W ciągu ul. Broniewskiego został wykonany odcinek torowiska w płytach prefabrykowanych. Obecnie trwa sprzątanie i przygotowania do układania rozchodnika w międzytorzu .

Większość prac na ul. Broniewskiego obecnie skupia się wokół skrzyżowania z ul. Reja. Prowadzone są roboty związane z przebudową sieci wodociągowej, budową odwodnienia zwrotnic. Wykonywana jest także przebudowa sygnalizacji świetlnej oraz sieci teletechnicznych.

Roboty torowe na torze głównym zbliżają się do końca. Wykonana została cała konstrukcja torowiska  wraz z montażem torów i rozjazdów. Obecnie wykonywana jest górna płyta betonowa torowiska. Na torach bocznych w ul. Reja gięte są szyny pod łuki torowe.

Na południowej jezdni przygotowywana jest podbudowa zasadnicza, a w kolejnych dniach zostanie ułożona podbudowa zasadnicza i warstwa wiążąca z MMA. Jednocześnie trwają prace brukarskie po południowej stronie skrzyżowania.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

27 mln PLN

OKRES REALIZACJI

11.2020 – 12.2021

Galeria projektu