Project Description

„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12), „Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14)

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od granicy miasta z Katowicami do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,  i od skrzyżowania do granicy miasta ze Świętochłowicami.

W ramach robót budowlanych wykonywane są między innymi:

  • Wykonanie nawierzchni torowej
  • Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników
  • Budowa i przebudowa sieci trakcyjnej
  • Budowa peronów przystankowych
  • Wykonanie odwodnienia torowiska

Projekt zrealizowano w konsorcjum z NDI S.A.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Śląskie S.A.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

29 mln PLN

OKRES REALIZACJI

03.2013 – 11.2014

Galeria projektu