Project Description

Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie – przebudowa głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu” (zadanie nr 11) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:

1). Przygotowanie inwestycji, w tym kompleksowa obsługa geodezyjna, wykonanie przekopów kontrolnych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu.

2). Przebudowę torowiska tramwajowego:

– prace rozbiórkowe

– zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z infrastrukturą podziemną

– wykonanie podbudowy

– wykonanie nawierzchni torowej

– połączenia elektrycznej sieci powrotnej

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Śląskie S.A.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

3.6 mln PLN

OKRES REALIZACJI

07.2015 – 09.2015

Galeria projektu