Project Description

Przebudowa torowiska na przystanki Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu

Prace prowadzone były w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących:

  • Roboty związane z budową torowiska tramwajowego;
  • Roboty drogowe i okołotorowe;
  • Roboty trakcyjne;
  • Przebudowa sieci teletechnicznej;
  • Przebudowa sieci gazowej;

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Śląskie S.A.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

14.5 mln PLN

OKRES REALIZACJI

12.2017 – 01.2020

Galeria projektu