Project Description

Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Placu Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru)

Prace prowadzone były w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących:

  • Roboty związane z budową torowiska tramwajowego;
  • Roboty drogowe i okołotorowe;
  • Przebudowa trakcji tramwajowej;
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej;

Przebudowa sieci gazowej;

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Śląskie S.A.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

13.8 mln PLN

OKRES REALIZACJI

11.2017 – 01.2020

Galeria projektu