Project Description

Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej wraz z węzłem.

W zakres robót wchodzi:

modernizacja układu torowego i drogowego wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych;
przebudowa przystanków tramwajowych;
przebudowa infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji oraz kanalizacji wodociągowej, deszczowej i sanitarnej;
wykonanie odwodnienia torowiska;
wykonanie tramwajowej sieci trakcyjnej;
dostawa i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
zagospodarowanie terenów zielonych;
przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania;
rozbudowa monitoringu miejskiego;
wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

PIM Sp. z o.o.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

19.3 mln PLN

OKRES REALIZACJI

03.2015 – 03.2016

Galeria projektu