Project Description

Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska – granica miasta wraz z przebudową skrzyżowania ulicy: Radzymińska – Młodzieńcza – Łodygowa oraz budową kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej w pasie drogowym ul. Łodygowej

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących:

 • Roboty drogowe i inżynieryjne;
 • Stałą organizacja ruchu;
 • Zieleń drogowa;
 • Przebudowa sieci wodociągowej;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
 • Przebudowa sieci gazowej;
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN;
 • Przebudowa sieci kabli telekomunikacyjnych;
 • Oświetlenie drogowe;
 • Sygnalizacja świetlna.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

44.6 mln PLN

OKRES REALIZACJI

08.2017 – 05.2020

Galeria projektu