Project Description

Rozbudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej oraz odrzutów kanalizacyjnych w projektowanych liniach rozgraniczających ul. Trakt Lubelski

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych obejmujących:

  • Roboty drogowe i inżynieryjne;
  • Stała organizacja ruchu;
  • Przebudowa sieci gazowej;
  • Przebudowa sieci elektroenergetycznej;
  • Oświetlenie dróg;
  • Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych;
  • Przebudowa sieci wodociągowej;
  • Odwodnienie drogi wraz z rozbudową kanalizacji ogólnospławnej;
  • Zieleń drogowa.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

32.2 mln PLN

OKRES REALIZACJI

12.2018 – 06.2020

Galeria projektu