Project Description

Wykonanie robót związanych z budową nowej jezdni i przebudową jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskich – ul. Cybernetyki

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku
ul. Racławicka – ul. Konstruktorska wraz z przebudową torowiska i budową pętli tramwajowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi obiektami.

Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

  • roboty drogowe,
  • roboty tramwajowe (roboty torowe, trakcja, sterowanie, kable trakcyjne),
  • roboty elektryczne,
  • roboty sanitarne,
  • sygnalizacja świetlna (Woronicza, Racławicka, Bytnara),
  • roboty telekomunikacyjne,
  • konstrukcja (ekrany akustyczne, komory, zabezpieczenie sieci cieplnej),
  • zieleń,
  • budowa kanału deszczowego Ø 1200 mm („spinka”) w ul. Wołoskiej na odcinku ul. Domaniewska – ul. Uniechowskiego.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

81.7 mln PLN

OKRES REALIZACJI

08.2014 – 02.2016

Galeria projektu