Architektura
polega na zachowaniu trzech zasad

TRWAŁOŚCI | UŻYTECZNOŚCI | PIĘKNA

W celu poznania oferty skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Historia firmy

Grupa Balzola rozpoczęła działalność w roku 1989 poprzez utworzenie przedsiębiorstwa Construcciones y Promociones Balzola.

Balzola Polska Sp. z o.o. została utworzona i działa z powodzeniem na rynku polskim od 2008 r. Od chwili powstania spółka bierze udział we wszelkiego rodzaju projektach budowlanych obsługując różnorodnych klientów.

Od samego początku naszej działalności za strategiczny czynnik rozwoju uważamy posiadanie profesjonalnego i wysoce wykwalifikowanego zespołu, pozwalającego nam na pomyślne zmierzenie się z wielorakimi projektami, w których uczestniczymy. Z przemyśleń wszystkich nas tworzących spółkę Balzola narodził się projekt firmy.
Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji naszym klientom, aby mogli oni rozwijać się w sposób ciągły, zróżnicowany i przynoszący zyski.
W związku z tym chcemy być rozpoznawani jako techniczny, ludzki i społeczny punkt odniesienia, który zapewni maksymalną satysfakcję zarówno akcjonariuszom, pracownikom, dostawcom, instytucjom jak i społeczeństwu.

Na dziś Balzola to grupa przedsiębiorstw obecna we wszystkich dziedzinach budownictwa i związanych z nimi branżach. Przedsiębiorstwa działają w czterech branżach: budownictwo, wsparcie dla budownictwa, usługi oraz rozwój nieruchomości.

Jesteśmy grupą zaangażowanych i dynamicznych specjalistów, dbających o techniczną dokładność wykonania prac, terminowość, szacunek dla środowiska oraz przykładność w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu. Poprzez naszą pracę jesteśmy w stanie skutecznie zmierzyć się z projektami, w których bierzemy udział i zaspokoić potrzeby prac na poszczególnych etapach ich wykonywania i zarządzania.

Klienci

Współpraca jest kluczem do sukcesu: MOSIR Mielec, Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, Tramwaje Warszawskie, MZK w Toruniu