Biuro Warszawa

 • BALZOLA POLSKA Sp. z o.o.
  al. Jana Pawla II 12
  00-124 Warszawa

 • Tel.: +48 22 850 83 17

 • Fax: +48 22 850 83 11

 • Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
  XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000319478
  NIP: 101-00-02-981
  REGON: 020885796
  Kapitał zakładowy 2.800.000,00 PLN

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o swoich kolejnych projektach i o tym, jak Balzola Polska pomoże Ci osiągnąć Twoje cele jako Twój partner architektoniczny !