Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórnej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury wodociągowej

Do zadań firmy Balzola Polska należy:

  1. Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągi, gaz, kanalizacja, sieć ciepłownicza, elektroenergetyka, teletechnika.
  2. Przebudowa układu drogowego przylegającego do torowiska w ulicach Wareńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu.
  3. Przebudowa przyłączy kanalizacji dla potrzeb posesji przy ul. Grudziądzkiej w toruniu oraz likwidacji kanału ogólnospławnego DN400.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

20 mln PLN

OKRES REALIZACJI

04.2022 – 10.2016

Galeria projektu