Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego

04.12.2021r. została zakończona realizowana przez Balzola Polska sp. z o.o. modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Szosa Lubicka od Placu Daszyńskiego do ul. Ślaskiego w Toruniu. Kontrakt trwał 13 miesięcy i obejmował rozbiórkę starego torowiska oraz wykonanie nowej kompletnej konstrukcji oraz towarzyszącej infrastruktury. Zamawiającym przedsięwzięcia był Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o., a za projekt odpowiadało konsorcjum firm: Fehlings Krug Polska sp. z o.o. oraz EPG Polska sp. z o.o.

Zmodernizowany odcinek linii tramwajowej o długości 1533 m powstał w technologii bezpodsypkowej z elementów prefabrykowanych oraz betonowych wykonywanych na budowie. Konstrukcja torowiska wykonana jest z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów m.in. mat antywibracyjnych, które zmniejszają niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Torowisko zostało wypełnione humusem oraz obsiane mieszanką traw i wraz z przyległym pasem między jezdniami tworzą przestrzeń zieloną o powierzchni 43000m2. W pobliżu przystanków tramwajowych zasadzono 19000 szt. różnych odmian krzewów oraz wykonano obiekty małej architektury na skrzyżowaniach. W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu pieszym i rowerzystom odnowiono i wykonano nowe nawierzchnie chodników oraz dróg rowerowych.

Przebudowana linia została wyposażona w nowoczesny system sygnalizacji świetlnej, co zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego i tramwajowego. W ramach zadania wymieniono sieć oświetlenia ulicznego oraz słupy i źródła światła, które jest energooszczędne oraz zapewnia odpowiednią widoczność zarówno pieszym jaki i kierowcom poruszającym się Szosą Lubicką. Wszystkie odnowione perony wyposażono w System Informacji Pasażerskiej, który przyczynia się do poprawy komfortu korzystania z komunikacji tramwajowej. W przejściu podziemnym przy ul. Jamontta zamontowano 4 platformy dla niepełnosprawnych pozwalające na swobodne korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwają kamery podłączone do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego za pomocą nowopowstałej sieci światłowodowej.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

23.7 mln PLN

OKRES REALIZACJI

01.2021 – 12.2021

Galeria projektu