Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

Prace rozpoczęły się w listopadzie 2020 r. od ETAPU I. Przez 6 miesięcy dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno samego Wykonawcy jak i wielu Podwykonawców oraz Dostawców została wykonana pełna przebudowa odcinka w systemie zielonego torowiska oraz torowych płyt prefabrykowanych ( przejścia dla pieszych oraz skrzyżowanie z ul. Matejki)  wraz budową : odwodnienia torowiska, nowej sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego z oprawami LED,  nowoczesnym system podlewania zielonego torowiska i terenów zielonych oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do przebudowanego torowiska. Prace tego ETAPU zostały ukończone w założonym terminie, prace odebrane przez Inżyniera oraz Zamawiającego a ruch tramwajowy przywrócony w połowie maja 2021 r.

Zakończenie prac na ETAPIE I dało zielone światło Wykonawcy do rozpoczęcia zasadniczych prac na odcinku ul. Broniewskiego (ETAP II). Pierwsze prace zostały podjęte niemal następnego dnia po oddaniu ETAPU I. W pierwszej kolejności Wykonawca skupił się na rozbiórkach istniejącego torowiska tak aby wykonać wszelkie przebudowy kolidujących elementów infrastruktury podziemnej. Prace przez pierwsze kilka tygodni toczyły się na sieciach wodociągowych, sieciach kanalizacji deszczowej, sieciach kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej i teletechnicznej. Każde kolejna rozwiązana kolizja otwierała możliwość przystąpienia do prac zasadniczych czyli budowy nowego torowiska. W przeciwieństwie do odcinka ul. Kraszewskiego tutaj Zamawiający zdecydował się na wykonanie torowiska w systemie płyty betonowej lanej na mokro ( w rejonie skrzyżowań, przystanków oraz rozjazdów ) oraz torowej płyty prefabrykowanej,  wraz z budową:  odwodnienia torowiska, nowej sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego z oprawami LED. Tu również w trakcie budowy zdecydowano o wypełnieniu międzytorza specjalnymi matami rozchodnikowymi, które znacząco mają poprawić wygląd i estetykę całości Inwestycji.

Z przebudową torowiska związana byłą również pełna przebudowa skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Reja, które zyskało nową geometrię, sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne z oprawami LED, nawierzchnię bitumiczną, chodniki, ścieżki rowerowe oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. To wszystko w celu poprawy funkcjonalności zarówno samego skrzyżowania jaki nowego torowiska oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników całej infrastruktury. I tak jak w przypadku ETAPU I dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno samego Wykonawcy jak i wielu Podwykonawców oraz Dostawców ETAP II zakończył się w pierwotnym terminie, zadanie została odebrane przez Inżyniera i Zamawiającego a całość infrastruktury torowej i drogowej dopuszczona do ruchu tramwajów, pojazdów i pieszych w pierwszej połowie grudnia 2021 r.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

27 mln PLN

OKRES REALIZACJI

11.2020 – 12.2021

Galeria projektu