Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną – ulica Bydgoska w Toruniu

Odcinek torowiska na ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza został ukończony. Wykonano całą konstrukcję torowiska, ułożono płyty prefabrykowane i wykonano montaż toru. Co więcej, wykonano nawierzchnię trawiastą na odcinkach zielonego torowiska oraz zrekultywowano pas zieleni pomiędzy jezdnią, a torowiskiem.

Obecnie trwa montaż sieci trakcyjnej. Montowane są sukcesywnie kolejne słupy na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza. Prowadzone są roboty związane z sygnalizacją świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Reja na ukończeniu jest przebudowa wodociągu. Na odcinku od ul. Reja do ul. Przybyszewskiego trwają prace brukarskie, a na ul. Przybyszewskiego ułożono podbudowę i warstwę wiążącą z MMA.

Roboty torowe obecnie skupiają się na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza, gdzie wykonywana jest przebudowa węzła torowego.

Na dalszym odcinku prowadzone są prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

31,6 mln PLN

OKRES REALIZACJI

11.2020 – 08.2022

Galeria projektu