Pan Andrzej Rogiński – reprezentujący Balzola Polska podpisał dziś umowę z Gminą Miasta Torunia reprezentowaną przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, której przedmiotem jest realizacja bardzo ważnej dla Torunia inwestycji.

Przebudowa Drogi Krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i Drogi Wojewódzkiej DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta, została podzielona na dwa etapy.

W pierwszym z nich przebudowana zostanie Droga Wojewódzka od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta oraz Droga Krajowa, której modernizacja obejmie budowę ronda turbinowego w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda.

Drugi etap polegać będzie na przebudowie Drogi Krajowej na odcinku o długości około 335 m, łączącym elementy drogi realizowane w ramach Etapu I z wykonanymi wcześniej robotami w rejonie skrzyżowania Drogi Krajowej z ul. Celniczą.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia będzie jednak wdrożenie nowocześniejszych rozwiązań, ukierunkowanych na usprawnienie ruchu drogowego, z wykorzystaniem ronda turbinowego. Organizacja ruchu na takim rondzie ma zapewniać brak wzajemnego krzyżowania się jezdni przeznaczonych dla ruchu wewnętrznego i zewnętrznego, dzięki czemu ruch okrężny odbywa się bezkolizyjnie!

To kolejna nasza inwestycja w Toruniu – Mieście, z którym łączy nas wieloletnia dobra współpraca, a działania podejmowane dla Mieszańców poza przynoszeniem nowych wyzwań, stanowią dla nas prawdziwą radość.

Galeria projektu