Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego w Warszawie

Projekt uwzględniał wykonanie następujących prac:

1. Przebudowy odcinka ul. Marszałkowskiej z budową dwóch przejść dla pieszych z przejazdami
rowerowymi w rejonie skrzyżowania z ul. Widok oraz ul. Nowogrodzką,
2. Przebudowy pasa drogowego w zakresie budowy przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym
wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Poznańska,
3. Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną
przez Al. Jerozolimskie po stronie wschodniej ronda R. Dmowskiego w rejonie ul. Parkingowej.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

11 mln PLN

OKRES REALIZACJI

07.2021 – 01.2022

Galeria projektu