Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową prasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II

Inwestycja została zrealizowana w oparciu o warunki kontaktowe FIDIC dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Roboty budowlane obejmowały:

 • Roboty drogowe
 • Przebudowę i budowę torowiska tramwajowego wraz z przystankami, peronami oraz dwoma węzłami rozjazdowymi
 • Przebudowę i budowę sieci trakcyjnej
 • Przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznych w tym:
  • sterowanie i ogrzewanie  zwrotnic
  • ogrzewania peronów
  • oświetlenie ulic i wiat peronowych
  • zasilania obiektów (automatów biletowych, tablic informacji pasażerskich i monitoringu miejskiego)
  • usunięcie kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną
 • Usunięcie kolizji z infrastrukturą teletechniczną
 • Budowę instalacji monitoringu  z podłączeniem do Centrum Zarządzania  Ruchem
 • Przebudowę sieci sanitarnych: deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowych
 • Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej
 • Wykonanie ekranów akustycznych
 • Wykonanie węzła przesiadkowego tramwajowo – autobusowego tzw. „Zielony przystanek”
 • Roboty w zakresie małej architektury
 • Roboty w zakresie zieleni w tym:
  • wycinka i przesadzenie drzew
  • rekultywacja trawników
  • wykonanie nasadzeń

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

55.4 mln PLN

OKRES REALIZACJI

01.2018 – 03.2021

Galeria projektu