Kolejny element projektu NOWE CENTRUM WARSZAWY

Główną ideą projektu jest przekształcenie centrum miasta w strefę bardziej ekologiczną i przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Pojawi się też tutaj zdecydowanie więcej zieleni. W tym celu konieczne będą m.in.: zmiana układu drogi, uporządkowanie stref do parkowania oraz oczywiście nowe nasadzenia, w tym 63 drzewa.
Staramy się przy tym, aby prace przebiegały w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców, pomimo tego, że prowadzone są w ważnym punkcie miasta, w pobliżu samego ratusza. Pomimo napotykanych przeszkód roboty przebiegają bez zakłóceń, a termin ich zakończenia nie jest zagrożony

Planowane zakończenie – koniec listopada 2023 r.

Data publikacji 2023-11-08

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

IKEA Property Poland Sp. z o.o.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

19.5 mln PLN

OKRES REALIZACJI

02.2016 – 10.2016

Galeria projektu