Przebudowa ulicy Mielczarskiego w Łodzi,
to zmiana jej dotychczasowego charakteru – z monotonnej ulicy dojazdowej na ulicę o charakterze woonerfu – wykonaną z materiałów o wysokiej jakości i estetyce, o uspokojonym ruchu, z zaplanowanym miejscem na parkowanie i z dużym udziałem zieleni.

Jezdnia i chodniki przebiegają na jednym poziomie, bez krawężników czy stopni, oddzielone zostały od siebie zielenią i meblami miejskimi.

Drzewa i zieleńce rozdzielają miejsca postojowe, wjazdy do posesji i przejazdy. Uporządkowany został także system zieleni, z uwzględnieniem istniejących drzew, ale obejmujący także planowane nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, do tego system nawadniający i podświetlenia.

W ramach przebudowy postawiono ponadto nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełka i oświetlenie ulicy. Całość tworzy nowoczesną przestrzeń, w której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i atrakcyjność funkcji komunikacyjnej, a wszystko to spięte estetyczną klamrą.

Oddanie inwestycji planowane jest jeszcze w grudniu tego roku.

Data publikacji 2023-12-05

Galeria projektu