Przyłączając się do inicjatywy Pani prezydent Hanny Zdanowskiej, z prawdziwym entuzjazmem zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Osoby odwiedzające Łódź na społeczne otwarcie zmodernizowanej ulicy Legionów.

 Już jutro, 27 marca, oddajemy Mieszkańcom i Użytkownikom kolejny fragment nowej ulicy Legionów na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Żeligowskiego. Jest to kolejny etap Inwestycji, w ramach której modernizujemy drogi i poprawiamy komunikację tej części Miasta.

 Na prośbę Władz Miasta, podyktowaną potrzebami i oczekiwaniami Mieszkańców, znacznie przyspieszyliśmy roboty na tym odcinku, prowadząc je także w warunkach zimowych, nawet pomimo zwiększonych kosztów. Nasze wysiłki skupiliśmy przede wszystkim na doprowadzeniu ulicy do stanu, w którym Mieszkańcy będą mogli w sposób bezpieczny i niezakłócony zacząć z niej korzystać, a więc zapewnieniu podstawowych funkcjonalności takich jak dopuszczenie do ruchu pieszego, drogowego, a częściowo także tramwajowego.

 Wydarzenie ma na celu przede wszystkim zapoznanie Mieszkańców z efektami prac modernizacyjnych oraz umożliwienie korzystania z nowej infrastruktury.

 Nie kończymy jednak naszej Inwestycji, prace będą prowadzone, niemniej nacisk położyliśmy przede wszystkim na ograniczenie zakłóceń i niedogodności związanych z budową, co – mamy nadzieję – zaspokoi oczekiwania Użytkowników nowych ulic. Termin zakończenia całości Inwestycji w tej części Miasta został przewidziany na dzień 31 maja br.

 Tymczasem już teraz, wcześniej niż pierwotnie zakładano, dajemy Mieszkańcom Łodzi możliwość korzystania z efektów przedsięwzięcia, co czynimy nieskrywaną i niekłamaną radością.

Galeria projektu