Z dniem 28.03.2022r. Balzola Polska Sp. z o.o. ma nowego właściciela. Jest nim hiszpańska spółka budowlana Lantania. Objęła ona 100% udziałów w naszej firmie. Szczegółowe informacje na temat Lantanii możecie Państwo uzyskać na stronie

www.lantania.com

Zmiana udziałowca nie ma wpływu na jakiekolwiek dalsze działania i zobowiązania Balzola Polska. Jednocześnie umożliwi ona nam dalszy rozwój i rozszerzenie aktywności na innych obszarach rynku budowlanego w Polsce.